EN

Informacje kontaktowe

ARPE sp. z o.o.
Łąkie 9
77-143 Studzienice
 
Tel. +48 59 725 50 03
Wsparcie techniczne

 

ARPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łąkie gmina Studzienice; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000112491, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł., posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 648-24-17-953.

(c) 2016 ARPE sp. z o.o.